İçe Kapanıklık Bir sorun mudur?

İçe Kapanıklık Bir sorun mudur?

İçe Kapanıklık Bir sorun mudur?

Araştırmalar insanların %30′a yakınının içe kapanık kişilikte olduğunu ortaya koyuyor. Genellikle çekingenlikle bir tutulsa da ikisi farklı özellikler içerir. İçe kapanık kişiler, kendi istekleriyle toplumdan uzak dururlar, çekingenler ise korkularından dolayı. Araştırmacılar, içe kapanıklığın bir hastalık olmadığı görüşünde hemfikirler. İçe kapanıklık ve dışa dönüklük, büyük oranda, bireyin kendisiyle doğuştan getirdiği özelliklerdir. Toplumda yerleşik düşünce, dışa dönüklüğü iyi bir özellik, içe kapanıklığı da sorunlu bir davranış hali olarak algılar. Ancak bu doğru bir değerlendirme olmadığı gibi her davranış özelliğinin mutlaka olumlu ve olumsuz etkileri mevcuttur. Bu alandaki araştırmalar, içe dönük kişilerin, bu özellikleri ile ortaya çıkan bazı avantajları şöyle sıralamaktadır:

*İyi dinleyiciler oldukları için yönetici olmaya uygundurlar. (Dışa dönükler, sosyal özelliklerinden ötürü daha az iyi dinleyicilerdir)

*Daha temkinli ve bilinçli davrandıkları için daha akılcı kararlar alabilirler. (Dışa dönükler sürekli serüven peşinde koşma eğiliminde olabilirler)

*Tek başına çalışmayı sevmeleri, takım arkadaşları olmadan da çok başarılı olmalarını sağlayabilir. (Dışa dönüklerin motivasyonları düşük olabilmektedir)

*Her şeyi derinlemesine inceledikleri için genellikle riskleri daha iyi fark edebilirler. (Dışa dönükler daha tezcanlıdırlar ve anlık kararlar verebilirler)

İçe kapanıklık ve dışa dönüklüğü birbirinden keskin bir çizgi ile ayıracak kriterler yoktur. Kişiler, bu iki kişilik özelliği arasında da yeralabilirler.

İçe kapanıklık, bir hastalık değil kişilik özelliği olarak kabul edilmelidir. Özellikle ebeveynler, çocuklarının bu konudaki davranışlarını değiştirmeye yönelik baskılardan kaçınmalıdırlar. Özellikle bilim, felsefe ve edebiyat tarihinde dünyayı değiştiren çalışmalar ve devrimler gerçekleştiren birçok kişinin içe kapanık kişiler olduğunu unutmamak gerek.Kaynaklar:

http://www.time.com/time/magazine/article/
http://l-pawlik-kienlen.suite101.com/the-introvert-a13661
http://psychology.about.com/od/trait-theories-personality/f/introversion.htm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir